Luật Bình Dương

Luật Bình Dương

Luật Bình Dương

THÔNG TƯ
THÔNG TƯ 111/2013/TT-BTC

THÔNG TƯ 111/2013/TT-BTC

11/09/2020
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
THÔNG TƯ 61/2020/TT-BTC

THÔNG TƯ 61/2020/TT-BTC

31/07/2020
THÔNG TƯ 61/2020/TT-BTC: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP PHÍ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY; PHÍ THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ LỆ PHÍ CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
THÔNG TƯ 59/2019/TT-BTC

THÔNG TƯ 59/2019/TT-BTC

31/07/2020
THÔNG TƯ 59/2019/TT-BTC: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
THÔNG TƯ  Số: 32/2013/TT-NHNN

THÔNG TƯ Số: 32/2013/TT-NHNN

28/07/2020
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH HẠN CHẾ SỬ DỤNG NGOẠI HỐI TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM
THÔNG TƯ 65/2020/TT-BCA

THÔNG TƯ 65/2020/TT-BCA

20/07/2020
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH TUẦN TRA, KIỂM SOÁT, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA CẢNH SÁT GIAO THÔNG
THÔNG TƯ 39/2014/TT-BTC

THÔNG TƯ 39/2014/TT-BTC

18/05/2020
Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
THÔNG TƯ 01/2020/TT-BTP

THÔNG TƯ 01/2020/TT-BTP

21/04/2020
Thông tư 01/2020/TT-BTP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
THÔNG TƯ 26/2015/TT-BTC

THÔNG TƯ 26/2015/TT-BTC

17/04/2020
Thông tư 26/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại nghị định số 12/2015/nđ-cp ngày 12 tháng 2 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 39/2014/tt-btc ngày 31/3/2014 của bộ tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
THÔNG TƯ 32/2011/TT-BTC

THÔNG TƯ 32/2011/TT-BTC

13/04/2020
Thông tư hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
THÔNG TƯ 32/2011/TT-BTC

THÔNG TƯ 32/2011/TT-BTC

10/04/2020
Thông tư hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
THÔNG TƯ 156/2013/TT-BTC

THÔNG TƯ 156/2013/TT-BTC

09/04/2020
Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/nđ-cp ngày 22/7/2013 của chính phủ
THÔNG TƯ 95/2016/TT- BTC

THÔNG TƯ 95/2016/TT- BTC

09/04/2020
Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh; đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức; trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế.
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

LUẬT BÌNH DƯƠNG - NẦNG TẦM GIÁ TRỊ CHO BẠN

ĐẶT LỊCH HẸN
CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON NHOM KINH THANH BINH CHANH NGHIA GROUP NHA XANH GRUOP CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON
CHAT FACEBOOK