Luật Bình Dương

Luật Bình Dương

Luật Bình Dương

NGHỊ ĐỊNH
NGHỊ ĐỊNH 99/2020/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 99/2020/NĐ-CP

16/12/2020
NGHỊ ĐỊNH 99/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ, KINH DOANH XĂNG DẦU VÀ KHÍ
NGHỊ ĐỊNH 96/2020/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 96/2020/NĐ-CP

16/12/2020
NGHỊ ĐỊNH 96/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, BẢO VỆ BIÊN GIỚI QUỐC GIA
NGHỊ ĐỊNH 94/2020/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 94/2020/NĐ-CP

16/12/2020
NGHỊ ĐỊNH 94/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA
NGHỊ ĐỊNH 123/2015/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 123/2015/NĐ-CP

16/12/2020
NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCH
NGHỊ ĐỊNH 119/2020/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 119/2020/NĐ-CP

09/10/2020
NGHỊ ĐỊNH 119/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ, HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN
NGHỊ ĐỊNH 117/2020/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 117/2020/NĐ-CP

06/10/2020
NGHỊ ĐỊNH 117/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
NGHỊ ĐỊNH 65/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 65/2013/NĐ-CP

11/09/2020
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
NGHỊ ĐỊNH 30/2020/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 30/2020/NĐ-CP

19/08/2020
NGHỊ ĐỊNH 30/2020/NĐ-CP VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ
NGHỊ ĐỊNH 43/2020/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 43/2020/NĐ-CP

05/08/2020
NGHỊ ĐỊNH 43/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH BẰNG HÌNH THỨC TIÊM THUỐC ĐỘC
NGHỊ ĐỊNH SỐ : 88/2019/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỐ : 88/2019/NĐ-CP

28/07/2020
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TIỀN TỆ VÀ NGÂN HÀNG
NGHỊ ĐỊNH 96/2015/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 96/2015/NĐ-CP

06/07/2020
NGHỊ ĐỊNH 96/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP
NGHỊ ĐỊNH 88/2015/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 88/2015/NĐ-CP

23/04/2020
Nghị định 88/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
NGHỊ ĐỊNH  05/2015/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 05/2015/NĐ-CP

23/04/2020
Nghị định 05/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.
NGHỊ ĐỊNH 176/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 176/2013/NĐ-CP

16/04/2020
Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
NGHỊ ĐINH 78/2015/NĐ-CP

NGHỊ ĐINH 78/2015/NĐ-CP

15/04/2020
Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp
NGHỊ ĐỊNH 130/2018/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 130/2018/NĐ-CP

10/04/2020
Nghị định quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
 NGHỊ ĐỊNH 90/2019/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 90/2019/NĐ-CP

28/03/2020
Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
NGHỊ ĐỊNH 90/2015/NĐ - CP SỬA ĐỔI BỒ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 117/2011/NĐ - CP

NGHỊ ĐỊNH 90/2015/NĐ - CP SỬA ĐỔI BỒ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 117/2011/NĐ - CP

11/03/2020
NGHỊ ĐỊNH 90/2015/NĐ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân
NGHỊ ĐỊNH 90/2019/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 90/2019/NĐ-CP

22/11/2019
NGHỊ ĐỊNH 90/2019/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH 49/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 49/2013/NĐ-CP

22/07/2019
NGHỊ ĐỊNH 49/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG.
NGHỊ ĐỊNH 45/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 45/2013/NĐ-CP

22/07/2019
NGHỊ ĐỊNH 45/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG
NGHỊ ĐỊNH 46/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 46/2013/NĐ-CP

22/07/2019
NGHỊ ĐỊNH 46/2013/NĐ-CPQUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG.
NGHỊ ĐỊNH 44/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 44/2013/NĐ-CP

22/07/2019
NGHỊ ĐỊNH 44/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH ĐIỀU 220 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ DANH MỤC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG VÀ GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CỦA TẬP THỂ LAO ĐỘNG Ở ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG
NGHỊ ĐỊNH 41/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 41/2013/NĐ-CP

22/07/2019
NGHỊ ĐỊNH 41/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH ĐIỀU 220 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ DANH MỤC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG VÀ GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CỦA TẬP THỂ LAO ĐỘNG Ở ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG
NGHI ĐỊNH 157/2018/NĐ-CP

NGHI ĐỊNH 157/2018/NĐ-CP

28/03/2020
Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

LUẬT BÌNH DƯƠNG - NẦNG TẦM GIÁ TRỊ CHO BẠN

ĐẶT LỊCH HẸN
CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON NHOM KINH THANH BINH CHANH NGHIA GROUP NHA XANH GRUOP CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON
CHAT FACEBOOK