Luật Bình Dương

Luật Bình Dương

Luật Bình Dương

MẪU ĐƠN THÔNG DỤNG DOANH NGHIỆP
GIẤY XÁC NHẬN - PHỤ LỤC V-2

GIẤY XÁC NHẬN - PHỤ LỤC V-2

04/07/2020
GIẤY XÁC NHẬN (Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh) - PHỤ LỤC V-2
GIẤY XÁC NHẬN - PHỤ LỤC V-1

GIẤY XÁC NHẬN - PHỤ LỤC V-1

04/07/2020
GIẤY XÁC NHẬN (Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp) - PHỤ LỤC V-1
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - PHỤ LỤC IV-8

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - PHỤ LỤC IV-8

04/07/2020
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - PHỤ LỤC IV-8
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - PHỤ LỤC IV-7

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - PHỤ LỤC IV-7

04/07/2020
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - PHỤ LỤC IV-7
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - PHỤ LỤC IV-6

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - PHỤ LỤC IV-6

04/07/2020
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - PHỤ LỤC IV-6
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY HỢP DANH - PHỤ LỤC IV 5

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY HỢP DANH - PHỤ LỤC IV 5

04/07/2020
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY HỢP DANH - PHỤ LỤC IV 5
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỒ PHẦN - PHỤ LỤC IV-4

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỒ PHẦN - PHỤ LỤC IV-4

18/06/2020
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỒ PHẦN - PHỤ LỤC IV-4
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN -  PHỤ LỤC IV-3

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN - PHỤ LỤC IV-3

15/06/2020
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN - PHỤ LỤC IV-3
 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN - PHỤ LỤC IV-2

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN - PHỤ LỤC IV-2

15/06/2020
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN - PHỤ LỤC IV-2
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - PHỤ LỤC IV-1

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - PHỤ LỤC IV-1

15/06/2020
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - PHỤ LỤC IV-1
GIẤY ĐỀ NGHỊ - PHỤ LỤC II-18

GIẤY ĐỀ NGHỊ - PHỤ LỤC II-18

09/06/2020
GIẤY ĐỀ NGH BỔ SUNG, CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG THEO GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ - PHỤ LỤC II-18
GIẤY ĐỀ NGHỊ - PHỤ LỤC II-17

GIẤY ĐỀ NGHỊ - PHỤ LỤC II-17

08/06/2020
GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI SANG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HOẶC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ ĐĂNG KÝ THUẾ - PHỤ LỤC II-17
GIẤY ĐỀ NGHỊ -  PHỤ LỤC II-16

GIẤY ĐỀ NGHỊ - PHỤ LỤC II-16

08/06/2020
GIẤY ĐỀ NGHỊ HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP DO CHUYỂN ĐỔI TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP - PHỤ LỤC II-16
THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHẢN HỒI KẾT QUẢ RÀ SOÁT THÔNG TIN ĐKDN, TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG DN - PHỤ LỤC II-15

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHẢN HỒI KẾT QUẢ RÀ SOÁT THÔNG TIN ĐKDN, TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG DN - PHỤ LỤC II-15

04/06/2020
PHỤ LỤC II-15 - THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHẢN HỒI KẾT QUẢ RÀ SOÁT THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP
GIẤY ĐỀ NGHỊ - PHỤ LỤC II-14

GIẤY ĐỀ NGHỊ - PHỤ LỤC II-14

04/06/2020
PHỤ LỤC II-14 - GIẤY ĐỀ NGHỊ HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, GIẤY XÁC NHẬN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH/ VPĐD/ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - PHỤ LỤC

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH/ VPĐD/ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - PHỤ LỤC

04/06/2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - PHỤ LỤC II-13
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Ở NƯỚC NGOÀI - PHỤ LỤC II-12

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Ở NƯỚC NGOÀI - PHỤ LỤC II-12

04/06/2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Ở NƯỚC NGOÀI - PHỤ LỤC II-12
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/  LẬP ĐỊA ĐIỂM KD - PHỤ LỤC II-11

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ LẬP ĐỊA ĐIỂM KD - PHỤ LỤC II-11

04/06/2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - PHỤ LỤC II-11
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY MẪU CON DẤU CỦA DOANH NGHIỆP/CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - PHỤ LỤC II-10

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY MẪU CON DẤU CỦA DOANH NGHIỆP/CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - PHỤ LỤC II-10

04/06/2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY MẪU CON DẤU CỦA DOANH NGHIỆP/CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - PHỤ LỤC II-10
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI MẪU CON DẤU/SỐ LƯỢNG CON DẤU  CỦA DN/CHI NHÁNH/VPĐD - PHỤ LỤC II-9

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI MẪU CON DẤU/SỐ LƯỢNG CON DẤU CỦA DN/CHI NHÁNH/VPĐD - PHỤ LỤC II-9

04/06/2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI MẪU CON DẤU/SỐ LƯỢNG CON DẤU CỦA DOANH NGHIỆP/CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - PHỤ LỤC II-9
THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG MẪU CON DẤU CỦA DOANH NGHIỆP/CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - PHỤ LỤC II-8

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG MẪU CON DẤU CỦA DOANH NGHIỆP/CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - PHỤ LỤC II-8

04/06/2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG MẪU CON DẤU CỦA DOANH NGHIỆP/CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - PHỤ LỤC II-8
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ - PHỤ LỤC II-7

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ - PHỤ LỤC II-7

04/06/2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ - PHỤ LỤC II-7
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO THUÊ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - PHỤ LỤC II-6

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO THUÊ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - PHỤ LỤC II-6

04/06/2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO THUÊ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - PHỤ LỤC II-6
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG, CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC - PHỤ LỤC II-5

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG, CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC - PHỤ LỤC II-5

03/06/2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG, CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC - PHỤ LỤC II-5
THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN - PHỤ LỤC II-4

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN - PHỤ LỤC II-4

03/06/2020
THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN - PHỤ LỤC II-4
THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN -  PHỤ LỤC II-3

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - PHỤ LỤC II-3

03/06/2020
THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - PHỤ LỤC II-3
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT -  PHỤ LỤC II-2

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT - PHỤ LỤC II-2

03/06/2020
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT - PHỤ LỤC II-2
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP -  PHỤ LỤC II-1

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP - PHỤ LỤC II-1

03/06/2020
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP - PHỤ LỤC II-1
DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN - PHỤ LỤC I-10

DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN - PHỤ LỤC I-10

03/06/2020
DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN - PHỤ LỤC I-10
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH - PHỤ LỤC I-9

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH - PHỤ LỤC I-9

03/06/2020
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH - PHỤ LỤC I-9
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - PHỤ LỤC I-8

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - PHỤ LỤC I-8

02/06/2020
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - PHỤ LỤC I-8
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN - PHỤ LỤC I-7

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN - PHỤ LỤC I-7

02/06/2020
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN - PHỤ LỤC I-7
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN - PHỤ LỤC I-6

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN - PHỤ LỤC I-6

02/06/2020
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN - PHỤ LỤC I-6
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY HỢP DANH - PHỤ LỤC I-5

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY HỢP DANH - PHỤ LỤC I-5

02/06/2020
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY HỢP DANH - PHỤ LỤC I-5
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN - PHỤ LỤC  I-4

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN - PHỤ LỤC I-4

02/06/2020
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN - PHỤ LỤC I-4
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN - PHỤ LỤC I-3

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN - PHỤ LỤC I-3

02/06/2020
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN - PHỤ LỤC I-3
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN - PHỤ LỤC I-2

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN - PHỤ LỤC I-2

02/06/2020
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN - PHỤ LỤC I-2
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - PHỤ LỤC I-1

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - PHỤ LỤC I-1

02/06/2020
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - PHỤ LỤC I-1
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

LUẬT BÌNH DƯƠNG - NẦNG TẦM GIÁ TRỊ CHO BẠN

ĐẶT LỊCH HẸN
CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON NHOM KINH THANH BINH CHANH NGHIA GROUP NHA XANH GRUOP CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON
CHAT FACEBOOK