Luật Bình Dương

Luật Bình Dương

Luật Bình Dương

LUẬT, BỘ LUẬT
LUẬT HỘ TỊCH 2014

LUẬT HỘ TỊCH 2014

16/12/2020
LUẬT HỘ TỊCH 2014
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

04/11/2020
Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ 01/01/2021
LUẬT AN NINH MẠNG 2018

LUẬT AN NINH MẠNG 2018

18/08/2020
LUẬT SỐ 24/2018/QH14 LUẬT AN NINH MẠNG
LUẬT AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG 2015

LUẬT AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG 2015

18/08/2020
LUẬT SỐ 86/2015/QH13 LUẬT AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG 2015
LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN 2014

LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN 2014

24/07/2020
Luật số: 59/2014/QH13: LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN 2014
LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 2019

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 2019

10/07/2020
LUẬT QUẢN LÝ THUẾ - Luật số: 38/2019/QH14
LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM NĂM 2019

LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM NĂM 2019

29/06/2020
LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM - Luật số: 49/2019/QH14
LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ  CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

29/06/2020
LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Luật số: 47/2014/QH13
LUẬT  SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VN

LUẬT SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VN

29/06/2020
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM - Luật số: 51/2019/QH14
LUẬT NHÀ Ở 2014

LUẬT NHÀ Ở 2014

22/04/2020
Luật Nhà ở 2014 số 65/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2014.
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 2006

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 2006

14/04/2020
Luật 21/2012/QH13 của quốc hội khóa XIII ban hành ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11
LUẬT THƯƠNG MẠI 2005

LUẬT THƯƠNG MẠI 2005

10/04/2020
Luật trực tiếp quy định, điều chỉnh các hoạt động thương mại hiện nay là Luật Thương mại số hiệu 36/2005/QH11 do Quốc hội ban hành ngày 14/06/2005.
LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ 2019

LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ 2019

07/04/2020
Luật Thi hành án hình sự (THAHS) năm 2019 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua với tỷ lệ 91,53% số Đại biểu Quốc hội tán thành và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2020.
LUẬT TỐ CÁO 2018

LUẬT TỐ CÁO 2018

07/04/2020
Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Luật tố cáo năm 2018 đã được chính thức thông qua với 9 chương, 67 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2019 bổ sung nhiều quy định mới đáng chú ý.
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012

30/03/2020
Bộ luật lao động năm 2012 điều chỉnh mối quan hệ pháp luật lao động, quản lý Nhà nước về lao động. Luật lao động năm 2012 số 10/2012/QH13 được ban hành vào ngày 18/6/2012, có hiệu lực từ ngày 1/5/2013.
BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

26/03/2020
Bộ luật dân sự 2015 hiện hành, hiệu lực từ 01/01/2017. BLDS 2015 quy định các nguyên tắc cơ bản về địa vị pháp lý, quyền, nghĩa vụ các bên.
VBHN - LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2019

VBHN - LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2019

25/03/2020
VBHN - LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2019
BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015

24/03/2020
Bộ luật Tố tụng Dân sự số 92/2015/QH13 - quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân (sau đây gọi chung là Tòa án) giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động,..
BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

24/03/2020
Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 (số 101/2015/QH13) được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2015 tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIII.
LUẬT PHÁ SẢN 2014

LUẬT PHÁ SẢN 2014

24/03/2020
Luật phá sản 2014 áp dụng đối với doanh nghiệp và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

24/03/2020
Luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội thông qua ngày 26-11-2014 là Luật doanh nghiệp mới nhất áp dụng năm 2020 có bổ sung sửa đổi những điểm mới thuận lợi cho doanh nghiệp.
BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 sđ, bs NĂM 2017

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 sđ, bs NĂM 2017

23/03/2020
BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 sđ, bs NĂM 2017
VBHD - LUẬT ĐẤT ĐAI sđ, bs năm 2018

VBHD - LUẬT ĐẤT ĐAI sđ, bs năm 2018

20/03/2020
VBHD - LUẬT ĐẤT ĐAI sđ, bs năm 2018
LUẬT THANH TRA 2010

LUẬT THANH TRA 2010

10/03/2020
Ngày 15/11/2010, tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XII đã thông qua Luật Thanh tra 2010, bắt đầu có hiệu lực từ 01/7/2011, thay thế Luật Thanh tra 2004.
LUẬT PHÒNG CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI 2011

LUẬT PHÒNG CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI 2011

10/03/2020
Luật phòng chống mua bán người năm 2011 được ban hành ngày 29/3/2011, gồm 8 Chương với 58 Điều. Theo đó, có một số hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại văn bản này.
LUẬT NUÔI CON NUÔI

LUẬT NUÔI CON NUÔI

10/03/2020
Luật Nuôi con nuôi (NCN) được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 17-6-2010. Luật gồm 5 chương, 52 điều quy định chi tiết về NCN trong nước, NCN có yếu tố nước ngoài, trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước về NCN. So với các quy định của pháp luật hiện hành thì Luật NCN năm 2010 có nhiều điểm mới cơ bản.
LUẬT KHIẾU NẠI 2011

LUẬT KHIẾU NẠI 2011

10/03/2020
Luật này quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức.
LUẬT HỢP TÁC XÃ 2012

LUẬT HỢP TÁC XÃ 2012

10/03/2020
Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012. Luật này quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế.
LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

10/03/2020
Luật Đất đai 45/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2013 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2014. Đến nay, đây vẫn là luật gốc được căn cứ để điều chỉnh mọi hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai.
LUẬT CÔNG ĐOÀN 2012

LUẬT CÔNG ĐOÀN 2012

10/03/2020
Luật Công đoàn mới nhất được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2013. Đây là văn bản pháp lý cao nhất quy định về tổ chức công đoàn, bao gồm cả trách nhiệm đối với người lao động.
LUẬT VIỆC LÀM 2013

LUẬT VIỆC LÀM 2013

10/03/2020
Luật việc làm ban hành ngày 16/03/2013 quy định về mức đóng, điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp và các chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá; cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, tổ chức; hoạt động dịch vụ việc làm.
LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 2014

LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 2014

21/03/2019
Luật Hôn nhân và gia đình 2014 được sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong luật hôn nhân được Quốc hội ban hành ngày 19 tháng 06 năm 2014 và chính thức có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 01 năm 2015.
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

LUẬT BÌNH DƯƠNG - NẦNG TẦM GIÁ TRỊ CHO BẠN

ĐẶT LỊCH HẸN
CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON NHOM KINH THANH BINH CHANH NGHIA GROUP NHA XANH GRUOP CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON
CHAT FACEBOOK