Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật
NGHỊ ĐỊNH 99/2020/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 99/2020/NĐ-CP

16/12/2020
NGHỊ ĐỊNH 99/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ, KINH DOANH XĂNG DẦU VÀ KHÍ
NGHỊ ĐỊNH 96/2020/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 96/2020/NĐ-CP

16/12/2020
NGHỊ ĐỊNH 96/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, BẢO VỆ BIÊN GIỚI QUỐC GIA
NGHỊ ĐỊNH 94/2020/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 94/2020/NĐ-CP

16/12/2020
NGHỊ ĐỊNH 94/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA
NGHỊ ĐỊNH 123/2015/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 123/2015/NĐ-CP

16/12/2020
NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCH
LUẬT HỘ TỊCH 2014

LUẬT HỘ TỊCH 2014

16/12/2020
LUẬT HỘ TỊCH 2014
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

04/11/2020
Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ 01/01/2021
NGHỊ ĐỊNH 119/2020/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 119/2020/NĐ-CP

09/10/2020
NGHỊ ĐỊNH 119/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ, HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN
NGHỊ ĐỊNH 117/2020/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 117/2020/NĐ-CP

06/10/2020
NGHỊ ĐỊNH 117/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
QUYẾT ĐỊNH 25/2017/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH 25/2017/QĐ-UBND

16/09/2020
QUYẾT ĐỊNH 25/2017/QĐ-UBND VỀ VIỆC QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC PHÉP TÁCH THỬA ĐỐI VỚI CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
NGHỊ ĐỊNH 65/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 65/2013/NĐ-CP

11/09/2020
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
THÔNG TƯ 111/2013/TT-BTC

THÔNG TƯ 111/2013/TT-BTC

11/09/2020
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
BẢNG CHỮ VIẾT TẮT TÊN LOẠI VĂN BẢN HÀNH CHÍNH, MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN, PHỤ LỤC VÀ BẢN SAO VĂN BẢN

BẢNG CHỮ VIẾT TẮT TÊN LOẠI VĂN BẢN HÀNH CHÍNH, MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN, PHỤ LỤC VÀ BẢN SAO VĂN BẢN

19/08/2020
BẢNG CHỮ VIẾT TẮT TÊN LOẠI VĂN BẢN HÀNH CHÍNH, MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN, PHỤ LỤC VÀ BẢN SAO VĂN BẢN
VIẾT HOA TRONG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

VIẾT HOA TRONG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

19/08/2020
VIẾT HOA TRONG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY BẢN SAO VĂN BẢN

THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY BẢN SAO VĂN BẢN

19/08/2020
THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY BẢN SAO VĂN BẢN
THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

19/08/2020
THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
NGHỊ ĐỊNH 30/2020/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 30/2020/NĐ-CP

19/08/2020
NGHỊ ĐỊNH 30/2020/NĐ-CP VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ
LUẬT AN NINH MẠNG 2018

LUẬT AN NINH MẠNG 2018

18/08/2020
LUẬT SỐ 24/2018/QH14 LUẬT AN NINH MẠNG
LUẬT AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG 2015

LUẬT AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG 2015

18/08/2020
LUẬT SỐ 86/2015/QH13 LUẬT AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG 2015
CÔNG VĂN 45/TANDTC-PC

CÔNG VĂN 45/TANDTC-PC

05/08/2020
CÔNG VĂN 45/TANDTC-PC V/V XÉT XỬ TỘI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
NGHỊ ĐỊNH 43/2020/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 43/2020/NĐ-CP

05/08/2020
NGHỊ ĐỊNH 43/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH BẰNG HÌNH THỨC TIÊM THUỐC ĐỘC
CÔNG VĂN 4750/BKHĐT-ĐKKD

CÔNG VĂN 4750/BKHĐT-ĐKKD

04/08/2020
CÔNG VĂN 4750/BKHĐT-ĐKKD V/V ĐĂNG KÝ KINH DOANH NGÀNH, NGHỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT, DỊCH VỤ PHÁP LÝ
THÔNG TƯ 61/2020/TT-BTC

THÔNG TƯ 61/2020/TT-BTC

31/07/2020
THÔNG TƯ 61/2020/TT-BTC: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP PHÍ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY; PHÍ THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ LỆ PHÍ CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
THÔNG TƯ 59/2019/TT-BTC

THÔNG TƯ 59/2019/TT-BTC

31/07/2020
THÔNG TƯ 59/2019/TT-BTC: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
NGHỊ ĐỊNH SỐ : 88/2019/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỐ : 88/2019/NĐ-CP

28/07/2020
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TIỀN TỆ VÀ NGÂN HÀNG
THÔNG TƯ Số: 32/2013/TT-NHNN

THÔNG TƯ Số: 32/2013/TT-NHNN

28/07/2020
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH HẠN CHẾ SỬ DỤNG NGOẠI HỐI TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM
PHÁP LỆNH NGOẠI HỐI 2005 SĐ, BS 2013

PHÁP LỆNH NGOẠI HỐI 2005 SĐ, BS 2013

28/07/2020
PHÁP LỆNH NGOẠI HỐI 2005 SĐ, BS 2013
LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN 2014

LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN 2014

24/07/2020
Luật số: 59/2014/QH13: LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN 2014
MẤU SỐ 05 BAN HÀNH KÈM THÔNG TƯ SỐ 65/2020/TT-BCA NGÀY 19/6/2020

MẤU SỐ 05 BAN HÀNH KÈM THÔNG TƯ SỐ 65/2020/TT-BCA NGÀY 19/6/2020

22/07/2020
MẤU SỐ 05 BAN HÀNH KÈM THÔNG TƯ SỐ 65/2020/TT-BCA NGÀY 19/6/2020: THÔNG TIN, HÌNH ẢNH PHẢN ÁNH VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ. (THÔNG TƯ QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH TUẦN TRA, KIỂM SOÁT, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA CẢNH SÁT GIAO THÔNG)
MẪU SỐ 03 BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TY SỐ 65/2020/TT-BCA NGÀY 19/6/2020

MẪU SỐ 03 BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TY SỐ 65/2020/TT-BCA NGÀY 19/6/2020

21/07/2020
MẪU SỐ 03 BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TY SỐ 65/2020/TT-BCA NGÀY 19/6/2020: THÔNG BÁO VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ (HOẶC THÔNG BÁO THÔNG TIN, HÌNH ẢNH PHẢN ÁNH VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ) (THÔNG TƯ QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH TUẦN TRA, KIỂM SOÁT, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA CẢNH SÁT GIAO THÔNG)
MẪU SỐ 02 BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 65/2020/TT-BCA NGÀY 19/6/2020

MẪU SỐ 02 BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 65/2020/TT-BCA NGÀY 19/6/2020

21/07/2020
MẪU SỐ 02 BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 65/2020/TT-BCA NGÀY 19/6/2020: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH TUẦN TRA, KIỂM SOÁT, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA CẢNH SÁT GIAO THÔNG
MẪU SỐ 01 KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 65/2020/TT-BCA NGÀY 19/6/2020

MẪU SỐ 01 KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 65/2020/TT-BCA NGÀY 19/6/2020

21/07/2020
MẪU SỐ 01 KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 65/2020/TT-BCA NGÀY 19/6/2020: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH TUẦN TRA, KIỂM SOÁT, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA CẢNH SÁT GIAO THÔNG
THÔNG TƯ 65/2020/TT-BCA

THÔNG TƯ 65/2020/TT-BCA

20/07/2020
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH TUẦN TRA, KIỂM SOÁT, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA CẢNH SÁT GIAO THÔNG
LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 2019

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 2019

10/07/2020
LUẬT QUẢN LÝ THUẾ - Luật số: 38/2019/QH14
NGHỊ ĐỊNH 96/2015/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 96/2015/NĐ-CP

06/07/2020
NGHỊ ĐỊNH 96/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP
GIẤY XÁC NHẬN - PHỤ LỤC V-2

GIẤY XÁC NHẬN - PHỤ LỤC V-2

04/07/2020
GIẤY XÁC NHẬN (Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh) - PHỤ LỤC V-2
GIẤY XÁC NHẬN - PHỤ LỤC V-1

GIẤY XÁC NHẬN - PHỤ LỤC V-1

04/07/2020
GIẤY XÁC NHẬN (Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp) - PHỤ LỤC V-1
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - PHỤ LỤC IV-8

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - PHỤ LỤC IV-8

04/07/2020
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - PHỤ LỤC IV-8
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - PHỤ LỤC IV-7

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - PHỤ LỤC IV-7

04/07/2020
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - PHỤ LỤC IV-7
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - PHỤ LỤC IV-6

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - PHỤ LỤC IV-6

04/07/2020
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - PHỤ LỤC IV-6
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY HỢP DANH - PHỤ LỤC IV 5

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY HỢP DANH - PHỤ LỤC IV 5

04/07/2020
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY HỢP DANH - PHỤ LỤC IV 5
LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM NĂM 2019

LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM NĂM 2019

29/06/2020
LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM - Luật số: 49/2019/QH14
LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

29/06/2020
LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Luật số: 47/2014/QH13
LUẬT SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VN

LUẬT SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VN

29/06/2020
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM - Luật số: 51/2019/QH14
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỒ PHẦN - PHỤ LỤC IV-4

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỒ PHẦN - PHỤ LỤC IV-4

18/06/2020
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỒ PHẦN - PHỤ LỤC IV-4
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN - PHỤ LỤC IV-3

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN - PHỤ LỤC IV-3

15/06/2020
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN - PHỤ LỤC IV-3
 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN - PHỤ LỤC IV-2

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN - PHỤ LỤC IV-2

15/06/2020
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN - PHỤ LỤC IV-2
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - PHỤ LỤC IV-1

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - PHỤ LỤC IV-1

15/06/2020
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - PHỤ LỤC IV-1
MẪU SỐ 92-DS - ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

MẪU SỐ 92-DS - ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

13/06/2020
MẪU SỐ 92-DS - ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ (Mẫu số 92-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)
MẪU SỐ 07-DS - ĐƠN YÊU CẦU TÒA ÁN RA QUYẾT ĐỊNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

MẪU SỐ 07-DS - ĐƠN YÊU CẦU TÒA ÁN RA QUYẾT ĐỊNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

12/06/2020
MẪU SỐ 07-DS - ĐƠN YÊU CẦU TÒA ÁN RA QUYẾT ĐỊNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)
GIẤY ĐỀ NGHỊ - PHỤ LỤC II-18

GIẤY ĐỀ NGHỊ - PHỤ LỤC II-18

09/06/2020
GIẤY ĐỀ NGH BỔ SUNG, CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG THEO GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ - PHỤ LỤC II-18
GIẤY ĐỀ NGHỊ - PHỤ LỤC II-17

GIẤY ĐỀ NGHỊ - PHỤ LỤC II-17

08/06/2020
GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI SANG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HOẶC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ ĐĂNG KÝ THUẾ - PHỤ LỤC II-17
GIẤY ĐỀ NGHỊ - PHỤ LỤC II-16

GIẤY ĐỀ NGHỊ - PHỤ LỤC II-16

08/06/2020
GIẤY ĐỀ NGHỊ HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP DO CHUYỂN ĐỔI TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP - PHỤ LỤC II-16
ĐƠN XIN RÚT ĐƠN KHỞI KIỆN

ĐƠN XIN RÚT ĐƠN KHỞI KIỆN

08/06/2020
ĐƠN XIN RÚT ĐƠN KHỞI KIỆN
THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHẢN HỒI KẾT QUẢ RÀ SOÁT THÔNG TIN ĐKDN, TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG DN - PHỤ LỤC II-15

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHẢN HỒI KẾT QUẢ RÀ SOÁT THÔNG TIN ĐKDN, TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG DN - PHỤ LỤC II-15

04/06/2020
PHỤ LỤC II-15 - THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHẢN HỒI KẾT QUẢ RÀ SOÁT THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP
GIẤY ĐỀ NGHỊ - PHỤ LỤC II-14

GIẤY ĐỀ NGHỊ - PHỤ LỤC II-14

04/06/2020
PHỤ LỤC II-14 - GIẤY ĐỀ NGHỊ HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, GIẤY XÁC NHẬN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH/ VPĐD/ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - PHỤ LỤC

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH/ VPĐD/ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - PHỤ LỤC

04/06/2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - PHỤ LỤC II-13
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Ở NƯỚC NGOÀI - PHỤ LỤC II-12

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Ở NƯỚC NGOÀI - PHỤ LỤC II-12

04/06/2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Ở NƯỚC NGOÀI - PHỤ LỤC II-12
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ LẬP ĐỊA ĐIỂM KD - PHỤ LỤC II-11

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ LẬP ĐỊA ĐIỂM KD - PHỤ LỤC II-11

04/06/2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - PHỤ LỤC II-11
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY MẪU CON DẤU CỦA DOANH NGHIỆP/CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - PHỤ LỤC II-10

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY MẪU CON DẤU CỦA DOANH NGHIỆP/CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - PHỤ LỤC II-10

04/06/2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY MẪU CON DẤU CỦA DOANH NGHIỆP/CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - PHỤ LỤC II-10
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI MẪU CON DẤU/SỐ LƯỢNG CON DẤU CỦA DN/CHI NHÁNH/VPĐD - PHỤ LỤC II-9

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI MẪU CON DẤU/SỐ LƯỢNG CON DẤU CỦA DN/CHI NHÁNH/VPĐD - PHỤ LỤC II-9

04/06/2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI MẪU CON DẤU/SỐ LƯỢNG CON DẤU CỦA DOANH NGHIỆP/CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - PHỤ LỤC II-9
THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG MẪU CON DẤU CỦA DOANH NGHIỆP/CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - PHỤ LỤC II-8

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG MẪU CON DẤU CỦA DOANH NGHIỆP/CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - PHỤ LỤC II-8

04/06/2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG MẪU CON DẤU CỦA DOANH NGHIỆP/CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - PHỤ LỤC II-8
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ - PHỤ LỤC II-7

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ - PHỤ LỤC II-7

04/06/2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ - PHỤ LỤC II-7
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO THUÊ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - PHỤ LỤC II-6

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO THUÊ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - PHỤ LỤC II-6

04/06/2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO THUÊ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - PHỤ LỤC II-6
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG, CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC - PHỤ LỤC II-5

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG, CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC - PHỤ LỤC II-5

03/06/2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG, CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC - PHỤ LỤC II-5
THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN - PHỤ LỤC II-4

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN - PHỤ LỤC II-4

03/06/2020
THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN - PHỤ LỤC II-4
THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - PHỤ LỤC II-3

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - PHỤ LỤC II-3

03/06/2020
THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - PHỤ LỤC II-3
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT - PHỤ LỤC II-2

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT - PHỤ LỤC II-2

03/06/2020
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT - PHỤ LỤC II-2
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP - PHỤ LỤC II-1

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP - PHỤ LỤC II-1

03/06/2020
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP - PHỤ LỤC II-1
DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN - PHỤ LỤC I-10

DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN - PHỤ LỤC I-10

03/06/2020
DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN - PHỤ LỤC I-10
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH - PHỤ LỤC I-9

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH - PHỤ LỤC I-9

03/06/2020
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH - PHỤ LỤC I-9
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - PHỤ LỤC I-8

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - PHỤ LỤC I-8

02/06/2020
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - PHỤ LỤC I-8
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN - PHỤ LỤC I-7

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN - PHỤ LỤC I-7

02/06/2020
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN - PHỤ LỤC I-7
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN - PHỤ LỤC I-6

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN - PHỤ LỤC I-6

02/06/2020
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN - PHỤ LỤC I-6
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY HỢP DANH - PHỤ LỤC I-5

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY HỢP DANH - PHỤ LỤC I-5

02/06/2020
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY HỢP DANH - PHỤ LỤC I-5
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN - PHỤ LỤC I-4

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN - PHỤ LỤC I-4

02/06/2020
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN - PHỤ LỤC I-4
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN - PHỤ LỤC I-3

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN - PHỤ LỤC I-3

02/06/2020
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN - PHỤ LỤC I-3
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN - PHỤ LỤC I-2

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN - PHỤ LỤC I-2

02/06/2020
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN - PHỤ LỤC I-2
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - PHỤ LỤC I-1

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - PHỤ LỤC I-1

02/06/2020
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - PHỤ LỤC I-1
THÔNG TƯ 39/2014/TT-BTC

THÔNG TƯ 39/2014/TT-BTC

18/05/2020
Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
HIẾN PHÁP 2013

HIẾN PHÁP 2013

05/05/2020
Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIII là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 là bản Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2014.
NGHỊ ĐỊNH 88/2015/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 88/2015/NĐ-CP

23/04/2020
Nghị định 88/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
NGHỊ ĐỊNH 05/2015/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 05/2015/NĐ-CP

23/04/2020
Nghị định 05/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.
LUẬT NHÀ Ở 2014

LUẬT NHÀ Ở 2014

22/04/2020
Luật Nhà ở 2014 số 65/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2014.
THÔNG TƯ 01/2020/TT-BTP

THÔNG TƯ 01/2020/TT-BTP

21/04/2020
Thông tư 01/2020/TT-BTP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
THÔNG TƯ 26/2015/TT-BTC

THÔNG TƯ 26/2015/TT-BTC

17/04/2020
Thông tư 26/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại nghị định số 12/2015/nđ-cp ngày 12 tháng 2 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 39/2014/tt-btc ngày 31/3/2014 của bộ tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
NGHỊ ĐỊNH 176/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 176/2013/NĐ-CP

16/04/2020
Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
NGHỊ ĐINH 78/2015/NĐ-CP

NGHỊ ĐINH 78/2015/NĐ-CP

15/04/2020
Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp
QUYẾT ĐỊNH 838/QĐ-BHXH

QUYẾT ĐỊNH 838/QĐ-BHXH

14/04/2020
Quyết định Ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 2006

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 2006

14/04/2020
Luật 21/2012/QH13 của quốc hội khóa XIII ban hành ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11
THÔNG TƯ 32/2011/TT-BTC

THÔNG TƯ 32/2011/TT-BTC

13/04/2020
Thông tư hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
THÔNG TƯ 32/2011/TT-BTC

THÔNG TƯ 32/2011/TT-BTC

10/04/2020
Thông tư hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
NGHỊ ĐỊNH 130/2018/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 130/2018/NĐ-CP

10/04/2020
Nghị định quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
LUẬT THƯƠNG MẠI 2005

LUẬT THƯƠNG MẠI 2005

10/04/2020
Luật trực tiếp quy định, điều chỉnh các hoạt động thương mại hiện nay là Luật Thương mại số hiệu 36/2005/QH11 do Quốc hội ban hành ngày 14/06/2005.
THÔNG TƯ 156/2013/TT-BTC

THÔNG TƯ 156/2013/TT-BTC

09/04/2020
Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/nđ-cp ngày 22/7/2013 của chính phủ
THÔNG TƯ 95/2016/TT- BTC

THÔNG TƯ 95/2016/TT- BTC

09/04/2020
Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh; đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức; trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế.
NGHỊ QUYẾT 01/2018/NQ-HĐTP

NGHỊ QUYẾT 01/2018/NQ-HĐTP

09/04/2020
Nghị quyết hướng dẫn áp dụng điều 66 và điều 106 của bộ luật hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện
LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ 2019

LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ 2019

07/04/2020
Luật Thi hành án hình sự (THAHS) năm 2019 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua với tỷ lệ 91,53% số Đại biểu Quốc hội tán thành và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2020.
LUẬT TỐ CÁO 2018

LUẬT TỐ CÁO 2018

07/04/2020
Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Luật tố cáo năm 2018 đã được chính thức thông qua với 9 chương, 67 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2019 bổ sung nhiều quy định mới đáng chú ý.
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012

30/03/2020
Bộ luật lao động năm 2012 điều chỉnh mối quan hệ pháp luật lao động, quản lý Nhà nước về lao động. Luật lao động năm 2012 số 10/2012/QH13 được ban hành vào ngày 18/6/2012, có hiệu lực từ ngày 1/5/2013.
NGHỊ QUYẾT 02/2018/NQ-HĐTP

NGHỊ QUYẾT 02/2018/NQ-HĐTP

30/03/2020
Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP Hướng dẫn áp dụng điều 65 của bộ luật hình sự về án treo
 NGHỊ ĐỊNH 90/2019/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 90/2019/NĐ-CP

28/03/2020
Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
CÔNG VĂN 1064/LĐTBXH-QHLĐTLC

CÔNG VĂN 1064/LĐTBXH-QHLĐTLC

28/03/2020
Công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL V/v hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh covid-19
BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

26/03/2020
Bộ luật dân sự 2015 hiện hành, hiệu lực từ 01/01/2017. BLDS 2015 quy định các nguyên tắc cơ bản về địa vị pháp lý, quyền, nghĩa vụ các bên.
VBHN - LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2019

VBHN - LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2019

25/03/2020
VBHN - LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2019
BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015

24/03/2020
Bộ luật Tố tụng Dân sự số 92/2015/QH13 - quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân (sau đây gọi chung là Tòa án) giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động,..
BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

24/03/2020
Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 (số 101/2015/QH13) được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2015 tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIII.
LUẬT PHÁ SẢN 2014

LUẬT PHÁ SẢN 2014

24/03/2020
Luật phá sản 2014 áp dụng đối với doanh nghiệp và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

24/03/2020
Luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội thông qua ngày 26-11-2014 là Luật doanh nghiệp mới nhất áp dụng năm 2020 có bổ sung sửa đổi những điểm mới thuận lợi cho doanh nghiệp.
BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 sđ, bs NĂM 2017

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 sđ, bs NĂM 2017

23/03/2020
BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 sđ, bs NĂM 2017
VBHD - LUẬT ĐẤT ĐAI sđ, bs năm 2018

VBHD - LUẬT ĐẤT ĐAI sđ, bs năm 2018

20/03/2020
VBHD - LUẬT ĐẤT ĐAI sđ, bs năm 2018
Mẫu TP - QTV - 03 Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên

Mẫu TP - QTV - 03 Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên

12/03/2020
Mẫu TP - QTV - 03 Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên
Mẫu TP - QTV - 01 đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

Mẫu TP - QTV - 01 đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

12/03/2020
Mẫu TP - QTV - 01 đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.
Mẫu TP - QTV - 02 đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên

Mẫu TP - QTV - 02 đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên

12/03/2020
Mẫu TP - QTV - 02 đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên
NGHỊ ĐỊNH 90/2015/NĐ - CP SỬA ĐỔI BỒ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 117/2011/NĐ - CP

NGHỊ ĐỊNH 90/2015/NĐ - CP SỬA ĐỔI BỒ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 117/2011/NĐ - CP

11/03/2020
NGHỊ ĐỊNH 90/2015/NĐ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân
LUẬT THANH TRA 2010

LUẬT THANH TRA 2010

10/03/2020
Ngày 15/11/2010, tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XII đã thông qua Luật Thanh tra 2010, bắt đầu có hiệu lực từ 01/7/2011, thay thế Luật Thanh tra 2004.
LUẬT PHÒNG CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI 2011

LUẬT PHÒNG CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI 2011

10/03/2020
Luật phòng chống mua bán người năm 2011 được ban hành ngày 29/3/2011, gồm 8 Chương với 58 Điều. Theo đó, có một số hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại văn bản này.
LUẬT NUÔI CON NUÔI

LUẬT NUÔI CON NUÔI

10/03/2020
Luật Nuôi con nuôi (NCN) được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 17-6-2010. Luật gồm 5 chương, 52 điều quy định chi tiết về NCN trong nước, NCN có yếu tố nước ngoài, trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước về NCN. So với các quy định của pháp luật hiện hành thì Luật NCN năm 2010 có nhiều điểm mới cơ bản.
LUẬT KHIẾU NẠI 2011

LUẬT KHIẾU NẠI 2011

10/03/2020
Luật này quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức.
LUẬT HỢP TÁC XÃ 2012

LUẬT HỢP TÁC XÃ 2012

10/03/2020
Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012. Luật này quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế.
LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

10/03/2020
Luật Đất đai 45/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2013 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2014. Đến nay, đây vẫn là luật gốc được căn cứ để điều chỉnh mọi hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai.
LUẬT CÔNG ĐOÀN 2012

LUẬT CÔNG ĐOÀN 2012

10/03/2020
Luật Công đoàn mới nhất được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2013. Đây là văn bản pháp lý cao nhất quy định về tổ chức công đoàn, bao gồm cả trách nhiệm đối với người lao động.
LUẬT VIỆC LÀM 2013

LUẬT VIỆC LÀM 2013

10/03/2020
Luật việc làm ban hành ngày 16/03/2013 quy định về mức đóng, điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp và các chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá; cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, tổ chức; hoạt động dịch vụ việc làm.
MẪU ĐƠN SỐ 83 - DS ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT THEO THỦ TỤC TÁI THẨM

MẪU ĐƠN SỐ 83 - DS ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT THEO THỦ TỤC TÁI THẨM

26/02/2020
MẪU ĐƠN SỐ 83 - DS ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT THEO THỦ TỤC TÁI THẨM
MẪU SỐ 82 - DS ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐCTHẨM

MẪU SỐ 82 - DS ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐCTHẨM

25/02/2020
MẪU SỐ 82 - DS ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐCTHẨM
NGHỊ ĐỊNH 90/2019/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 90/2019/NĐ-CP

22/11/2019
NGHỊ ĐỊNH 90/2019/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH 49/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 49/2013/NĐ-CP

22/07/2019
NGHỊ ĐỊNH 49/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG.
NGHỊ ĐỊNH 45/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 45/2013/NĐ-CP

22/07/2019
NGHỊ ĐỊNH 45/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG
NGHỊ ĐỊNH 46/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 46/2013/NĐ-CP

22/07/2019
NGHỊ ĐỊNH 46/2013/NĐ-CPQUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG.
NGHỊ ĐỊNH 44/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 44/2013/NĐ-CP

22/07/2019
NGHỊ ĐỊNH 44/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH ĐIỀU 220 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ DANH MỤC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG VÀ GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CỦA TẬP THỂ LAO ĐỘNG Ở ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG
NGHỊ ĐỊNH 41/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 41/2013/NĐ-CP

22/07/2019
NGHỊ ĐỊNH 41/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH ĐIỀU 220 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ DANH MỤC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG VÀ GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CỦA TẬP THỂ LAO ĐỘNG Ở ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG
LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 2014

LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 2014

21/03/2019
Luật Hôn nhân và gia đình 2014 được sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong luật hôn nhân được Quốc hội ban hành ngày 19 tháng 06 năm 2014 và chính thức có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 01 năm 2015.
HIẾN PHÁP 1992

HIẾN PHÁP 1992

05/05/2020
Tiếp sau sự ra đời của Cương lĩnh năm 1991 của Đảng, ngày 15/4/1992, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 được ban hành. Ngày 25/12/2001, Hiến pháp được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 của Quốc hội.
HIẾN PHÁP 1980

HIẾN PHÁP 1980

05/05/2020
Bản Hiến pháp này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VI, kỳ họp thứ 7, nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 18 tháng 12 năm 1980, hồi 15 giờ 25 phút.
HIẾN PHÁP 1959

HIẾN PHÁP 1959

26/03/2020
Tháng 12-1959, tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã báo cáo kết quả quá trình dự thảo Hiến pháp 1959. Sau khi xem xét, thảo luận về nội dung, Quốc hội đã thông qua bản Hiến pháp sửa đổi vào ngày 31-12-1959 và ngày 1-1-1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh công bố bản Hiến pháp mới. Với Hiến pháp 1959, lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến Việt Nam vai trò lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) khẳng định và đó là bộ tham mưu lãnh đạo “toàn thể nhân dân ta đoàn kết một lòng đứng lên đánh giặc cứu nước.
NGHI ĐỊNH 157/2018/NĐ-CP

NGHI ĐỊNH 157/2018/NĐ-CP

28/03/2020
Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
HIẾN PHÁP 1946

HIẾN PHÁP 1946

26/03/2020
Hiến pháp 1946 là bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, được Quốc hội khóa I thông qua vào ngày 9 tháng 11 năm 1946. Do chiến tranh Đông Dương bùng nổ ngay sau khi bản hiến pháp này được thông qua nên nó chỉ được thi hành ở các vùng kháng chiến, vùng Pháp tạm chiến vẫn dùng luật pháp của Pháp.
CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH THANH BÌNH CÔNG TY CỔ PHẦN ANNA HOLDINGS CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY TNHH XÂY LẮP NHẬT HUY
© 2017 Luật Bình Dương