Luật sư Tranh Tụng Dân sự, Kinh tế, Lao động

Luật sư Tranh Tụng Dân sự, Kinh tế, Lao động

Luật sư Tranh Tụng Dân sự, Kinh tế, Lao động

Tranh Tụng Dân sự, Kinh tế, Lao động

Luật Bình Dương có những luật sư thành viên với nhiều năm kinh nghiệm tranh tụng tại Tòa án nhân dân các cấp ở các lĩnh vực như:

1. Trong các vụ án dân sự:

- Tranh chấp về đất đai;

- Tranh chấp về thừa kế;

- Tranh chấp về hợp đồng;

- Tranh chấp về hôn nhân gia đình;

- Tranh chấp về sở hữu trí tuệ;

- Đòi bồi thường thiệt hại.

2. Trong các vụ án kinh tế:

- Tranh chấp về kinh doanh thương mại;

- Tranh chấp Hợp đồng;

- Tranh chấp về vay, bảo lãnh, thế chấp… tài sản.

3. Trong các vụ án về hành chính, lao động

- Xử phạt vi phạm hành chính(thuế TNDN, thuế TNCN, thuế VAT…);

- Yêu cầu thực hiện các quyết định hành chính;

- Sa thải, bồi thường thiệt hại, tai nạn lao động….

Hãy liên hệ với chúng tôi:

Tại Hà Nội, Tp.HCM: 0907.520.537.

Tại Đà Nẵng: 0909.555.791.

Tại Bình Dương: 0274.6 270 270.

Hoặc email: lbd@luatbinhduong.net.

Chia sẻ:
Tin liên quan
CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH THANH BÌNH CÔNG TY CỔ PHẦN ANNA HOLDINGS CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY TNHH XÂY LẮP NHẬT HUY
© 2017 Luật Bình Dương