Luatbinhduong.net

Hỏi đáp

Hỏi đáp

Hỏi đáp

x
Hỏi đáp
CỬ NHÂN LUẬT SAU KHI THI HÀNH ÁN PHẠT TÙ CÓ ĐƯỢC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ KHÔNG?

CỬ NHÂN LUẬT SAU KHI THI HÀNH ÁN PHẠT TÙ CÓ ĐƯỢC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ KHÔNG?

06/12/2019
Để trở thành luật sư bạn cần thỏa điều kiện là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư thì có thể trở thành luật sư. Vậy trong trường hợp bạn đã là cử nhân luật, nhưng bị thi hành hình phạt tù (Điển hình: Vụ của Nguyễn Huỳnh Tú Trinh - nhân viên Công ty cổ phần địa ốc Alibaba vừa qua) thì có được trở thành luật sư nữa hay không?
MỨC ĐÓNG BHXH, BHTN, BHYT BẮT BUỘC NĂM 2020 VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

MỨC ĐÓNG BHXH, BHTN, BHYT BẮT BUỘC NĂM 2020 VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

06/12/2019
Đây là vấn đề mà nhiều lao động, doanh nghiệp quan tâm trong những ngày vừa qua Luatbinhduong.net, trân trọng gửi đến quý khách hàng thông tin về mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) áp dụng từ ngày 01/01/2020 – 31/12/2020 đối với người lao động. Cụ thể, mức đóng BHXH bắt buộc {đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất (HT); quỹ ốm đau, thai sản (ÔĐ); quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (LĐ); quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); quỹ bảo hiểm y tế (BHYT)} năm 2020 được thực hiện theo bảng dưới đây.
99 CÂU GIẢI ĐÁP VỀ CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT 2019 (CÂU 1 ĐẾN 9)

99 CÂU GIẢI ĐÁP VỀ CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT 2019 (CÂU 1 ĐẾN 9)

04/12/2019
99 CÂU GIẢI ĐÁP VỀ CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT 2019
99 CÂU GIẢI ĐÁP VỀ CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT 2019 (câu 10 đến 29)

99 CÂU GIẢI ĐÁP VỀ CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT 2019 (câu 10 đến 29)

04/12/2019
99 CÂU GIẢI ĐÁP VỀ CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT 2019
99 CÂU GIẢI ĐÁP VỀ CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT 2019 (câu 30 đến 44)

99 CÂU GIẢI ĐÁP VỀ CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT 2019 (câu 30 đến 44)

04/12/2019
99 CÂU GIẢI ĐÁP VỀ CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT 2019
99 CÂU GIẢI ĐÁP VỀ CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT 2019 (câu 45 đến 63)

99 CÂU GIẢI ĐÁP VỀ CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT 2019 (câu 45 đến 63)

04/12/2019
99 CÂU GIẢI ĐÁP VỀ CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT 2019
99 CÂU GIẢI ĐÁP VỀ CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT 2019 (câu 64 đến 82)

99 CÂU GIẢI ĐÁP VỀ CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT 2019 (câu 64 đến 82)

04/12/2019
99 CÂU GIẢI ĐÁP VỀ CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT 2019
Luật Bình Dương - nâng tầm giá trị cho bạn. Luật Bình Dương - nâng tầm giá trị cho bạn. Luật Bình Dương - nâng tầm giá trị cho bạn. Luật Bình Dương - nâng tầm giá trị cho bạn. Luật Bình Dương - nâng tầm giá trị cho bạn. Luật Bình Dương - nâng tầm giá trị cho bạn. Luật Bình Dương - nâng tầm giá trị cho bạn. Luật Bình Dương - nâng tầm giá trị cho bạn. Luật Bình Dương - nâng tầm giá trị cho bạn. Luật Bình Dương - nâng tầm giá trị cho bạn.
© 2017 Luật Bình Dương