Luật Bình Dương

Luật Bình Dương

Luật Bình Dương

12 LUẬT CHÍNH THỨC CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/07/2020

VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/07/2020

 

12-LUAT-CO-HIEU-LUC-THI-HANH-TU-01/07/2020

 

1. Luật quản lý thuế 2019 (thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 13/6/2019): http://luatbinhduong.net/van-ban/luat-quan-ly-thue-2019-1852.html

2. Luật kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019 (thông qua tại kỳ họp thứ 8, ngày 26/11/2019)

3. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018 (thông qua tại kỳ họp thứ 6, ngày 15/11/2018)

4. Luật dân quân tự vệ 2019 (thông qua tại kỳ họp thứ 8, ngày 22/11/2019)

5. Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019

6. Luật giáo dục 2019

7. Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019: http://luatbinhduong.net/van-ban/luat-sd-bs-mot-so-dieu-cua-luat-nhap-canh-xuat-canh-qua-canh-cu-tru-cua-nguoi-nuoc-ngoai-tai-vn-1840.html

8. Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019

9. Luật lực lượng dự bị động viên 2019

10. Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019: http://luatbinhduong.net/van-ban/luat-xuat-canh-nhap-canh-cua-cong-dan-viet-nam-nam-2019-1842.html

11.Luật thư viện 2019

12.Luật kiến trúc 2019

Trân trọng!

 

Chia sẻ:
Tin liên quan
CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH THANH BÌNH CÔNG TY CỔ PHẦN ANNA HOLDINGS CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY TNHH XÂY LẮP NHẬT HUY
© 2017 Luật Bình Dương