Tư vấn lao động

Tư vấn lao động

Tư vấn lao động

Tư vấn lao động
Tư vấn lao động

Tư vấn lao động

Hàng năm, tại Việt Nam, tranh chấp quan hệ lao động ngày càng gia tăng, do sự thiếu hiểu biết pháp luật lao động từ cả hai phía: người sử dụng lao động và người lao động. Vì thế, nhu cầu được tư vấn và bảo vệ bằng việc tuân thủ pháp luật lao động bởi các luật sư là cần thiết. Các luật sư tại Luật Bình Dương thực hiện các dịch vụ sau:

* Tư vấn, soạn thảo hợp đồng lao động
* Đăng ký hợp đồng lao động
* Xây dựng nội quy lao động
* Xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương
* Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Liên hệ với Luật Bình Dương và gửi nội dung yêu cầu về email: lbd@luatbinhduong.net hoặc 0274.6 270 270 để được giải quyết.

CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH THANH BÌNH CÔNG TY CỔ PHẦN ANNA HOLDINGS CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY TNHH XÂY LẮP NHẬT HUY
© 2017 Luật Bình Dương