Luatbinhduong.net

Lớp bồi dưỡng kỹ năng mềm pháp lý

Lớp bồi dưỡng kỹ năng mềm pháp lý

Lớp bồi dưỡng kỹ năng mềm pháp lý

x
LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN, HỌC VIÊN
LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN, HỌC VIÊN

Lớp dành cho người dân và các bạn sinh viên.

Khai trương Lớp bồi dưỡng kỹ năng giải quyết vấn đề hôn nhân, con cái, tài sản chung, nợ chung (miễn phí).

Thời gian: từ 9h (thứ 7). 

Địa điểm: 569 Đại Lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một.

Do: Luật sư Nguyễn Văn Thái chủ trì.

Đăng ký lớp học tại địa chỉ: lbd@luatbinhduong.net hoặc 0274 6 270 270.

Luật Bình Dương - nâng tầm giá trị cho bạn. Luật Bình Dương - nâng tầm giá trị cho bạn. Luật Bình Dương - nâng tầm giá trị cho bạn. Luật Bình Dương - nâng tầm giá trị cho bạn. Luật Bình Dương - nâng tầm giá trị cho bạn. Luật Bình Dương - nâng tầm giá trị cho bạn. Luật Bình Dương - nâng tầm giá trị cho bạn. Luật Bình Dương - nâng tầm giá trị cho bạn. Luật Bình Dương - nâng tầm giá trị cho bạn. Luật Bình Dương - nâng tầm giá trị cho bạn.
© 2017 Luật Bình Dương