Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán

Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán

Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán

Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán

Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán

Hiện Luật Bình Dương chúng tôi đang tư vấn dịch vụ hỗ trợ khai thuế hàng tháng, hàng quý và báo cáo tài chính. Hỗ trợ báo cáo thuế và quyết toán thuế cuối năm cho cá nhân và doanh nghiệp. Qúy khách hàng vui lòng, tham khảo các dịch vụ dưới đây:

DỊCH VỤ HÀNG THÁNG, HÀNG QUÝ:

Dịch vụ kế toán: Tư vấn sử dụng hóa đơn đầu ra + đầu vào;
Dịch vụ kế toán: Nhận hóa đơn chứng từ tận nơi;
Dịch vụ kế toán: Lập báo cáo thuế VAT hàng tháng;
Dịch vụ kế toán: Lập tờ khai tạm tính thuế TNDN, TNCN hàng quý;
Dịch vụ kế toán: Lập báo cáo sử dụng hóa đơn hàng quý;
Dịch vụ kế toán: Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế.

DỊCH VỤ THUẾ, KẾ TOÁN TRỌN GÓI:

Dịch vụ kế toán: Tư vấn sử dụng hóa đơn đầu ra + đầu vào;
Dịch vụ kế toán: Nhận hóa đơn chứng từ tận nơi;
- Lập báo cáo thuế VAT hàng tháng;
- Lập tờ khai tạm tính thuế TNDN, TNCN hàng quý;
- Lập báo cáo sử dụng hóa đơn hàng quý;
- Lập phiếu thu - chi - xuất - nhập kho;
- Lập sổ sách kế toán theo quy định hiện hành;
- Lập báo cáo tài chính cuối năm;
Dịch vụ kế toán: Lập quyết toán thuế TNDN + TNCN cuối năm;
Dịch vụ kế toán: Lập quyết toán hóa đơn cuối năm;
Dịch vụ kế toán: Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế ( dịch vụ kế toán trọn gói ).

CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH THANH BÌNH CÔNG TY CỔ PHẦN ANNA HOLDINGS CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY TNHH XÂY LẮP NHẬT HUY
© 2017 Luật Bình Dương