Đào tạo luật ngắn hạn cho doanh nghiệp

Đào tạo luật ngắn hạn cho doanh nghiệp

Đào tạo luật ngắn hạn cho doanh nghiệp

Đào tạo luật ngắn hạn
Đào tạo luật ngắn hạn

Trong giai đoạn kinh tế thị trường bước vào thời kỳ phát triển mới, nền kinh tế mở giúp Việt Nam kết nối sâu rộng hơn với thế giới bên ngoài. Lực lượng doanh nhân người Việt ngày càng đông đảo cũng như doanh nhân người nước ngoài đang có xu hướng đầu tư ngày càng nhiều vào thị trường mới nổi như Việt Nam chúng ta. Vì vậy nhu cầu về pháp luật liên quan đến doanh nghiệp ngày càng được quan tâm hơn.

Với tinh thần Luật Bình Dương (luatbinhduong.net) - Nầng tầm giá trị cho bạn. Chúng tôi luôn ý thức được việc tuyên truyền, giải thích chính sách vừa là công việc, vừa là trách nhiệm đối với xã hội. 

Vì vậy, Luật Bình Dương chúng tôi hân hạnh mở các buổi trao đổi, bổ sung kiến thức pháp luật cho cá nhân doanh nghiệp vào các ngày thứ 7 hàng tuần ở nhiều lĩnh vực cụ thể như sau:

* Pháp luật doanh nghiệp: 
–    Chế độ lưu giữ tài liệu và con dấu trong doanh nghiệp;
–    Các loại hình doanh nghiệp;
–    Mô hình tập đoàn kinh tế – công ty mẹ, công ty con;
–    Tổ chức quản lý doanh nghiệp;
–    Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể và phá sản doanh nghiệp.

* Pháp luật hợp đồng: 
–    Phân loại hợp đồng;
–    Kỹ năng soạn thảo hợp đồng;
–    Các rủi ro phát sinh từ hợp đồng thường gặp.

* Pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội:
–    Hợp đồng lao động;
–    Tiền lương, bảo hiểm xã hội;
–    Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi;
–    Trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp mất việc, trợ cấp thôi việc;
–    An toàn lao động và kỷ luật lao động;

* Pháp luật về thuế: 
–    Các loại thuế;
–    Các nguy cơ bị truy thu thuế;

* Pháp luật về sở hữu trí tuệ:
–    Quyền sở hữu trí tuệ là gì?
–    Thủ tục đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ;
–    Tranh chấp sở hữu trí tuệ;

* Pháp luật về cạnh tranh:
–    Các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm;
–    Các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền bị cấm;
–    Các trường hợp tập trung kinh tế bị cấm (hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp …)

* Kỹ năng giải quyết tranh chấp: 
–    Tranh chấp hợp đồng;
–    Tranh chấp nội bộ;
–    Tranh chấp với các cơ quan chức năng;

Muốn tìm hiểu thêm, xin mời quý doanh nghiệp, cá nhân liên hệ với chúng tôi để sắp xếp buổi làm việc và được hỗ trợ tốt hơn.

Liên hệ: Luật Bình Dương 0274.6 270 270 hoặc 0907.520.537 (Luật sư Thái)

Hoặcqua hòm thư:  lbd@luatbinhduong.net

 

CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH THANH BÌNH CÔNG TY CỔ PHẦN ANNA HOLDINGS CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY TNHH XÂY LẮP NHẬT HUY
© 2017 Luật Bình Dương