Luật Bình Dương

Luật Bình Dương

Luật Bình Dương

Hỏi Đáp Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Doanh Nghiệp
Văn bản luật
THÔNG TIN THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ THỂ HIỆN TRÊN GIẤY PHÉP ĐKKD KHÔNG?

THÔNG TIN THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ THỂ HIỆN TRÊN GIẤY PHÉP ĐKKD KHÔNG?

17/04/2020
Thông tin ngành, nghề kinh doanh có thể hiện trên Giấy phép đăng ký kinh doanh không?
THỦ TỤC THAY ĐỔI THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

THỦ TỤC THAY ĐỔI THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

15/04/2020
Công ty chúng tôi muốn thay đổi thông tin của một số cổ đông sáng lập do các cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đăng ký mua. Vậy mong luật sư tư vấn cho tôi thủ tục thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập trong trường hợp này? Và thực hiện tại đâu?
CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON NHOM KINH THANH BINH CHANH NGHIA GROUP NHA XANH GRUOP CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

LUẬT BÌNH DƯƠNG - NẦNG TẦM GIÁ TRỊ CHO BẠN

ĐẶT LỊCH HẸN
© 2017 Luật Bình Dương