Luật Bình Dương

Luật Bình Dương

Luật Bình Dương

Hỏi Đáp Hóa Đơn Điện Tử
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ LIÊN KHÔNG? LIÊN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHÁC GÌ SO VỚI HÓA ĐƠN GIẤY?

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ LIÊN KHÔNG? LIÊN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHÁC GÌ SO VỚI HÓA ĐƠN GIẤY?

18/05/2020
Vậy hóa đơn điện tử có liên không? Liên của hóa đơn điện tử khác gì so với hóa đơn giấy?
HÓA ĐƠN ĐÃ XUẤT (ĐÃ LẬP VÀ KÝ SỐ) NẾU CÓ SAI SÓT THÌ ĐIỀU CHỈNH NHƯ THẾ NÀO?

HÓA ĐƠN ĐÃ XUẤT (ĐÃ LẬP VÀ KÝ SỐ) NẾU CÓ SAI SÓT THÌ ĐIỀU CHỈNH NHƯ THẾ NÀO?

17/04/2020
Chào luật sư, luật sư cho tôi hỏi vấn đề về hóa đơn điện tử như sau: trường hợp hóa đơn đã xuất (đã lập và ký số) nếu có sai sót thì điều chỉnh như thế nào?
NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG VÀ ĐIỂU KIỆN TỔ CHỨC KHỞI TẠO HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG VÀ ĐIỂU KIỆN TỔ CHỨC KHỞI TẠO HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

13/04/2020
Nguyên tắc sử dụng và điều kiện tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử?
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

LUẬT BÌNH DƯƠNG - NẦNG TẦM GIÁ TRỊ CHO BẠN

ĐẶT LỊCH HẸN
CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON NHOM KINH THANH BINH CHANH NGHIA GROUP NHA XANH GRUOP CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON
CHAT FACEBOOK