Luật Bình Dương

Luật Bình Dương

Luật Bình Dương

Dịch Vụ Chữ Ký Số
Văn bản luật
CHỮ KÝ SỐ - CHỨNG THƯ SỐ

CHỮ KÝ SỐ - CHỨNG THƯ SỐ

22/02/2020
Chữ ký số là một thiết bị được mã hóa tất cả các dữ liệu, thông tin của một doanh nghiệp dùng ĐỂ KÝ THAY cho chữ ký trên các loại văn bản và tài liệu số thực hiện trong các giao dịch điện tử qua mạng internet. Chữ ký số tương tự như chữ ký truyền thống, đều có vai trò xác nhận cam kết của tổ chức hay cá nhân nào đó. Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm trong văn bản đã ký và không chối bỏ được.
CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON NHOM KINH THANH BINH CHANH NGHIA GROUP NHA XANH GRUOP CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

LUẬT BÌNH DƯƠNG - NẦNG TẦM GIÁ TRỊ CHO BẠN

ĐẶT LỊCH HẸN
© 2017 Luật Bình Dương